Vytýčenie sietí

Plánujete vykonávať výkopové práce?

Máte strach, že poškodite kábel, potrubie alebo iné inžinierske siete?

Neriskujte zdržanie a veľkú škodu pri poškodení podzemných vedení či potrubí.

Pýtate sa ako Vám s tým vieme pomôct? Na základe Vašej požiadavky lokalizujeme a označíme všetky požadované vedenia a potrubia pod terénom.