Odborné prehliadky a odborné skúšky

Revízie elektrických zariadení

Blikajú Vám doma svetlá? Iskria Vám zásuvky?

Kedy ste si dali naposledy skontrolovať elektrické rozvody odborníkom?

Prieskum ukázal, že viac ako 70% majiteľov rodinných domov a bytov nemá platnú revíziu elektrickej inštalácie.

„Veď čo sa môže stať?“ 

Poďme trochu do štatistiky za deväť mesiacov v roku 2019  vzniklo na Slovensku 6900 požiarov, z toho 1046 zapríčinených prevádzkovo-technickou poruchou. V Európskej únii viac ako 30% požiarov bolo spôsobených technickou poruchou na elektrickom zariadení.

Veľké množstvo porúch sa dá odbornou revízou identifikovať a odstrániť. Revízia je prevenciou porúch a úrazov. V praxi sa častokrát stretávame so situáciami, kedy stav elektrickej inštalácie priamo ohrozuje osoby, deti alebo zvieratá v danom objekte.

 Pre každého z nás je elektrina samozrejmosťou, ale málokto si uvedomuje aj jej nebezpečenstvo.  Využívame ju 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je pre nás neodeliteľnou súčasťou nášho života.  Bez elektriny Vám kávovar neuvarí chutnú kávu, Váš telefón ostane vybitý a voda v sprche bude ľadová. 

Chcete mať pocit bezpečia? Kontaktujte nás a my Vám s tým pomôžeme.