O nás

Naše poslanie a cieľ

Od nášho založenia v roku 2012 naša firma prešla rôznymi zmenami a vývojom až do dnešnej podoby. Počas tých rokov sme sa snažili nájsť poslanie a jasné zameranie firmy.

Rok 2021 bol pre nás kľúčový práve v tom, že sme si určili jasnú cestu, smerovanie a cieľ.

Našim cieľom je dať ľuďom pocit bezpečia v spojení s elektrinou. Práve preto sme sa špecializovali a zamerali na Odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie) elektrických zariadení. Týmto spôsobom chceme využiťť naše dlhoročné skúsenosti a poskytnúť Vám pocit bezpečia vo Vašich domoch, bytoch.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

revizie

Certifikáty a osvedčenia

Dokumenty prezentujú kvalitu a odbornú spôsobilosť spoločnosti a následnú spokojnosť klientov