loading

Revízie

Vykonávame Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov. Odborná prehliadka a odborná skúška je najlepší spôsob ako predchádzať úrazom elektrickou elektrinou.