Revízia elektrických zariadení

Čo je „revízia“ elektrického zariadenia? 

Čo znamená revízia, resp. odborná prehliadka a odborná skúška si vieme všetci prečítať presnú definíciu niekde na webe.

Ja sa Vám pokúsim laicky vysveteliť, čo je revízia elektrických zariadení a prečo by ste si ju mali mať pravidelne urobenú.

Väčšina ľudí má predstavu, že revízia elektrických rozvodov a zariadení je len kus nepotrebného papiera.  Áno, z časti majú pravdu, že súčasťou revízie je niekoľkostranová revízna správa, ktorá je spracovaná na základe fyzickej kontroly a merania elektrického zariadenia.

Čo je kontrola? 

Kontrola je dôkladná prehliadka elektrického zariadenia, kde technik kontroluje:

správne zapojenie vypínačov, zásuviek, svietidiel a iných zariadení

vhodný výber káblov, istiacich prvkov, poistiek

správne farebné a textové označenie káblov, ističov

vhodné umiestnenie zariadení a ďalšie normatívne požiadavky

Čo je meranie?  

Meraním sa kontroluje:  

funčnosť bezpečnostných prvkov

spoje jednotlivých zásuviek, zariadení

uzemnenia jednotlivých zariadení

a množstvo iných hodnôt

Cieľom elektro revízie je dať ľudom bezpečný domov, pracovisko,…