Revízie bleskozvodov

Prečo je potrebná revízia bleskozvodu?

Čo je bleskozvod a k čomu nám slúži?  Ako má fungovať?

Bleskozvod nazývaný aj ľudovo „hromozvod“, je ucelená sústava kovových vodičov na streche, ktorá chráni budovu pri zásahu blesku.

Bleskozvod má dve základné časti:

1.) Zachytávacia sústava bleskozvodu

Je to práve sústava drôtov na streche, ktoré ste si isto všimli na niektorej budove. Táto sústava nám slúži na to, aby sme blesk zachytili a vodičmi ho bezpečne dostali do zeme.   Ak na budove nemáme bleskozvod alebo je nefunkčný, blesk má tendenciu si vybrať lepšiu cestu (antény, satelity, kamery, elektrické rozvody…), a samozrejme urobiť viac škody.

2.) Uzemňovacia sústava bleskozvodu

Jedná sa o druhú časť bleskozvodu, ktorá je najpodstatnejšia v celej ochrane a ľudia o nej nevedia. Vodiče tejto sústavy nájdeme ukryté pod zemou okolo objektu, resp. v jeho základoch. Uzemňovacia sústava slúži na rozvedenie a rozptýlenie energie blesku do pôdy, zeme, betónu. Blesk sa potrebuje dostať do zeme najkratšou a najľahšou cestou.

 

Teóriu sme zvládli a presuňme sa do reality.  Prečo bleskozvody nefungujú a prečo je potrebná ich pravidelná revízia?

Máte na svojom dome bleskozvod? Ste presvedčený, že je funkčný?  Máte urobenú kontrolu a merania svojho bleskozvodu. Tak ste vyhrali, asi ste výnimkou. Prevažná väčšina ľudí má revíziu bleskozvodu, pretože sa vyžaduje ku kolaudácii objektu.

Kedy ste kolaudovali svoj dom? Pred 5,10,15,20-timi rokmi?

Istotne mi dáte za pravdu, že celý bleskozvod je vonku, kde prší, sneží, mrzne. Predpokladám, že všetci poznáte príbeh o „Železe“, ktoré si myslelo, že je najsilnejšie na svete.

Nepoznáte? Tak, Vám ho porozprávám.

“ Jedného slnečného dňa sa Železo vyhlásilo, že je najsilnejšie na svete. Matke prírode sa to nepáčilo a preto, začala Železo skúšať. Na začiatku pevne odolávalo, prešlo niekoľko mesiacov, stále bolo pevné a krásne. Príroda mu každým dňom posielala silný dážď, studený sneh, rýchly vietor ale aj príjemné teplé slniečko. Po rokoch Železo stále odolávalo, ale bolo vydno na ňom zmeny a už nebolo také krásne. Objavili sa malé bodky, korózia, drobné poškodenia… Po viac ako 10-tich rokoch Železo už bolo celé hrzavé a už nemalo svoju silu ako pred tým. „

Presne tak, ako v tomto príbehu so Železom, je aj s Vašim bleskozvodom, ktorý tiež odoláva, ale postupne ho príroda a iné vplyvy ničia.

Z praxe môžem posúdiť, že viac ako 50% starších bleskozvodov je nefunkčných resp. poškodených a nechránia. 

 Teraz už viete, prečo je potrebné dať si skontrolovať stav bleskozvodu pravidelne a urobiť niečo pre svoj pocit bezpečia.

Oslovte nás a my Vám s radosťou pomôžeme.